หน้าหลัก   |  ข่าวประชาสัมพันธ ์  |  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  |   ข่าวรับสมัครงาน  |   ภาพกิจกรรม  |   แหล่งท่องเที่ยว    |   ผลิตภัณฑ์ตำบล  |  กระดานข่าว   |   ติดต่อ อบต.    
 
     ข้อมูลพื้นฐาน
     วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     นโยบาย
     ยุทธศาสตร์
    แผนงาน/โครงการสำคัญ
     งบประมาณ
    โครงสร้างองค์กร
     บทบาทหน้าที่
     บุคลากร

เฟอร์นิเจอร์ไม้

ผลิตภัณฑ์จากกะจูด
ดูสินค้าOTOP ทั้งหมด
คลองท่าหยี
ดูสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่   06/08/2549


eXTReMe Tracker

 1 


ท้องถิ่น: อบต.คลองกวาง
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอำนาจเจริญเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2552 (ภาค ข) จำนวน 28 ตำแหน่ง 111 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-30 ตุลาคม 2552
 
 สนง.ส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
 
 ติดต่อ 045-523032, 045-523033
 
 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องรับสมัครสอบ ภาค ข.
 
 รวม 28 ตำแหน่ง 111 อัตรา
 
 สายงานเริ่มต้นระดับ 1
 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 9 อัตรา
 เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 12 อัตรา
 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 อัตรา
 เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 2 อัตรา
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 6 อัตรา
 ช่างโยธา จำนวน 12 อัตรา
 ช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา
 ช่างผังเมือง จำนวน 1 อัตรา
 เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 3 อัตรา
 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
 
 สายงานเริ่มต้นระดับ 2
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา
 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา
 เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 2 อัตรา
 นายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา
 นายช่างโยธา จำนวน 7 อัตรา
 นายช่างผังเมือง จำนวน 1 อัตรา
 สัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 
 สายงานที่เริ่มต้นระดับ 3
 นิติกร จำนวน 13 อัตรา
 นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
 นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 นักพัฒนาชุมชน จำนวน 4 อัตรา
 นักวิชาการเกษตร จำนวน 3 อัตรา
 วิศวกรโยธา จำนวน 6 อัตรา
 นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 8 อัตรา
 สันทนาการ จำนวน 1 อัตรา
 
 ** รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5-30 ต.ค. 2552 เวลา 08.30 - .30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
โดย: อบต.คลองกวาง
ประจำวันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2552

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
 • ข่าวรับสมัครงาน: ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลเมืองม่วงงาม ขึ้นใหม่ (ดู:160)(วันที่:02 ก.ย. 2557)
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานบริเวณตลาดริมน้ำคลองแดน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด (ดู:147)(วันที่:02 ก.ย. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: กีฬาชุมชนสัมพันธ์ 2557 (ดู:143)(วันที่:02 ก.ย. 2557)
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมในการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศิลปวัฒนธรรม (พรุล้อมช้าง ) อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (ดู:136)(วันที่:02 ก.ย. 2557)
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลคูเต่า เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะบริเวณหาดแหลมโพธิ์ หมู่ 3 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ดู:136)(วันที่:02 ก.ย. 2557)
 • ดูข่าวทั้งหมด

  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก หมู่ 9 ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
  โทร.074510333-4 E-mail: info@huaylueg.go.th
  © Copyright 2006. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation